РЕКЛАМА


Когато трафикът не помръдва, мислите на хората зад волана неизменно бягат към спасителни алтернативи за преодоляване на задръстването по пътя. Една малка френска компания пледлага плаващо, чисто и безшумно решение за справяне с пълчищата от автомобили.

Когато трафикът не помръдва...
"Зелена светлина" - 14.05.2018

РЕКЛАМА