РЕКЛАМА

Референдум | Кога ще се развиват по-добре икономически европейските страни? | Части от предаването - 5

Една и съща Европа ли искат политиците и хората? 00:59:58

БНТ 1 | 11.12.2018 | Референдум

Една и съща Европа ли искат политиците и хората?

Една и съща Европа ли искат политиците и хората?
Кои са по-големите проблеми в ЕС - тези в държавите или между страните-членки? 00:00:12

БНТ 1 | 11.12.2018 | Референдум

Кои са по-големите проблеми в ЕС - тези в държавите или между страните-членки?

Кои са по-големите проблеми в ЕС - тези в държавите или между страните-членки?
Протестите в България и в другите страни от ЕС са предизвикани от: 00:00:12

БНТ 1 | 11.12.2018 | Референдум

Протестите в България и в другите страни от ЕС са предизвикани от:

Протестите в България и в другите страни от ЕС са предизвикани от:
Кога ще се развиват по-добре икономически европейските страни? 00:00:12

БНТ 1 | 11.12.2018 | Референдум

Кога ще се развиват по-добре икономически европейските страни?

Кога ще се развиват по-добре икономически европейските страни?
Какъв ефект ще има излизането на Великобритания върху ЕС? 00:00:12

БНТ 1 | 11.12.2018 | Референдум

Какъв ефект ще има излизането на Великобритания върху ЕС?

Какъв ефект ще има излизането на Великобритания върху ЕС?

Кога ще се развиват по-добре икономически европейските страни?
"Референдум" | "Една и съща Европа ли искат политиците и хората?" - 11.12.2018

РЕКЛАМА