РЕКЛАМА

Референдум | Кое от следните твърдения за политиката на България към Турция е най-близко? | Части от предаването - 5

След срещата между лидерите на ЕС и Турция - оправдаха ли се очакванията? 00:59:20

БНТ 1 | 27.03.2018 | Референдум

След срещата между лидерите на ЕС и Турция - оправдаха ли се очакванията?

След срещата между лидерите на ЕС и Турция - оправдаха ли се очакванията?
По кои въпроси ще бъде най-трудно постигането на напредък между Турция и ЕС? 00:00:10

БНТ 1 | 27.03.2018 | Референдум

По кои въпроси ще бъде най-трудно постигането на напредък между Турция и ЕС?

По кои въпроси ще бъде най-трудно постигането на напредък между Турция и ЕС?
Кое от следните твърдения за политиката на България към Турция е най-близко? 00:00:10

БНТ 1 | 27.03.2018 | Референдум

Кое от следните твърдения за политиката на България към Турция е най-близко?

Кое от следните твърдения за политиката на България към Турция е най-близко?
Съвпадат ли позициите на президента и правителството по отношение на Турция? 00:00:10

БНТ 1 | 27.03.2018 | Референдум

Съвпадат ли позициите на президента и правителството по отношение на Турция?

Съвпадат ли позициите на президента и правителството по отношение на Турция?
Носи ли позитиви за България организирането на срещата ЕС-Турция във Варна? 00:00:10

БНТ 1 | 27.03.2018 | Референдум

Носи ли позитиви за България организирането на срещата ЕС-Турция във Варна?

Носи ли позитиви за България организирането на срещата ЕС-Турция във Варна?

Кое от следните твърдения за политиката на България към Турция е най-близко?
"Референдум" | "След срещата между лидерите на ЕС и Турция - оправдаха ли се очакванията?" - 27.03.2018

РЕКЛАМА