РЕКЛАМА

Референдум | Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/: | Части от предаването - 4

Как трябва да се модернизира българската армия? 00:56:54

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Как трябва да се модернизира българската армия?

Как трябва да се модернизира българската армия?
Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/: 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/:

Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/:
Какво пречи на модернизацията на Българската армия? 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Какво пречи на модернизацията на Българската армия?

Какво пречи на модернизацията на Българската армия?
Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия? 00:00:10

БНТ 1 | 08.05.2018 | Референдум

Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия?

Според вас, как трябва да се модернизира Българската армия?

- да се закупи основно нова техника

- да се ремонтира основно старата техника

- без мнение

Кое е по-важно в настоящия момент /за въоръжените сили/:
"Референдум" | "Как трябва да се модернизира българската армия?" - 08.05.2018

РЕКЛАМА