РЕКЛАМА


Гледайте на 28 януари, понеделник, от 21:00 часа Клуб "История.bg" - телевизионната игра, посветена на българската история.

В днешното издание на „Клуб История.BG“ взеха участие учениците от двете столични математически гимназии – Националната природо-математическа гимназия и Софийската математическа гимназия. Те бяха оценявани от гл. ас. д-р Никола Дюлгеров и гл. ас. д-р Христо Беров от Историческия факултет на СУ „Климент Охридски”.

Клуб "История.bg" - 28.01.2019
"ИСТОРИЯ.BG" - 28.01.2019

РЕКЛАМА