РЕКЛАМА


Катя Костова, която е превърнала в мисия поддържането на връзка на българската диаспора в Германия с културния живот в България.

Катя Костова, която обединява българската диаспора в Германия
"Часът на зрителите" - 25.10.2019

РЕКЛАМА