РЕКЛАМА

Още от деня | Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите | Части от предаването - 4

Политика и пътища - Елена Йончева 00:41:46

БНТ 1 | 17.12.2018 | Още от деня

Политика и пътища - Елена Йончева

Политика и пътища - Елена Йончева
Истини и полуистина: как да се докажат - Елена Йончева 00:17:07

БНТ 1 | 17.12.2018 | Още от деня

Истини и полуистина: как да се докажат - Елена Йончева

Истини и полуистина: как да се докажат - Елена Йончева
Изборни промени. Генералски битки - коментар на проф. Христова и П. Симеонов 00:14:42

БНТ 1 | 17.12.2018 | Още от деня

Изборни промени. Генералски битки - коментар на проф. Христова и П. Симеонов

Изборни промени. Генералски битки - коментар на проф. Христова и П. Симеонов
Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите 00:08:45

БНТ 1 | 17.12.2018 | Още от деня

Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите

Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите

Протести и напрежение заради увеличение на цената на водата. Поскъпването ще е в 27 населени места. Очаква се най-скъпата вода да плащат във Видин, Бургас, София, Благоевград и Добрич. Най-много увеличението ще е с 10%. Така например във Варна кубик вода ще струва над 3 лева. Защо се налага това увеличение попитахме д-р Ивайло Касчиев, директор на дирекция "ВиК" в КЕВР.

По думите на Ивайло Касчиев ВиК мрежите - водопроводите и каналите са изграждани преди много години с доброволния труд на нашите баби и дядовци и през годините не са поддържани адекватно. Към този момент мрежите работят по един изключително не добър начин, тъй като са остарели и аварират много често.

Той обясни, че до момента в цените на ВиК услугите са включвани разходите на дружествата да ги поддържат в текущото им състояние, но не са калкулирани достатъчно средства за инвестиции, така че да започнат да намаляват загубите от авариите.

Ивайло Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите. Основните инвестиции идваха от оперативните програми от Европейския съюз. През новия регулаторен период от 2017 г. това е част от тази реформа в сектора, която се провежда в момента от държавата, се промениха параметрите, включително и на регулирането на цените от страна на Комисията. В новите бизнес планове, които Комисията одобрява, вече се включват и разходи, с които да се финансират инвестициите в публичните активи. Тези разходи са ясно обозначени. Ние следим за тяхното изпълнение от страна на операторите. България като държава е поела ангажимент към Европейската комисия, че ще създаде механизъм за гарантиране на инвестициите от ВиК операторите, което означава за всяко дружество да се създава една специална банкова сметка, в която да се заключват тези средства.

Касчиев: Досега във ВиК сектора се правеха малко инвестиции от ВиК операторите
"Още от деня" | "Политика и пътища - Елена Йончева" - 17.12.2018

РЕКЛАМА