РЕКЛАМА


Българското военно разузнаване допуска експедиция в село Царичина в търсене на древен артефакт. Изведнъж всичко секва и огромните изкопи са зазидани.

Какво става в Царичина - отговорът от първо лице в "Новото познание" в неделя от 18:30 часа по БНТ2!

Какво става в Царичина?
"Новото познание със Стойчо Керев" - 10.02.2019

РЕКЛАМА