РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Какво ще се случи с нашата планета, която от десетилетия замърсяваме? Какво може да направи всеки от нас, за да помогне за оцеляването й? Имаме ли време да поправим грешките си и да си вземем поука?

Историята на Желязко от село Бели бряг, който още като дете знае от родителите си, че заради въглищата под земята, на която живеят, ще се наложи един ден да напуснат къщата си и да намерят друг дом. Историята на Теодора и Татяна, които преди десетина години напускат големия град и създават екоселище „Дъбрава", където живеят в хармония с природата.

Гости в студиото: Генади Кондарев – екоактивист към „За Земята", Валентин Грандев – писател и лектор, Ирена Събева – екоактивист и предпприемач, Илияна Стоилова – организатор на инициатива за чисто Черно море и Илина Георгиева – технически директор на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Какво ще се случи с нашата планета, която от десетилетия замърсяваме?
"Малки истории" - 24.01.2020

РЕКЛАМА