РЕКЛАМА


Историята на образованието в туризма има над половин век история, с адрес Варна.

Променят ли се критериите при подготовката на кадрите, какво искат туристите и каква е връзката с бизнеса? Отговорът - в мненията на бивши и настоящи директори, бивши и сегашни студенти, хотелиери и експерти в бранша.

Какво искат туристите и каква е връзката с бизнеса?
"№1 – Туризмът" - 28.04.2019

РЕКЛАМА