РЕКЛАМА

Бразди | Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар | Части от предаването - 4

Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар 00:26:55

БНТ 1 | 28.10.2017 | Бразди

Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар

Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар
Страстта да отглеждаш балканско магаре 00:12:37

БНТ 1 | 28.10.2017 | Бразди

Страстта да отглеждаш балканско магаре

Страстта да отглеждаш балканско магаре
Шафранът - златото на подправките 00:08:02

БНТ 1 | 28.10.2017 | Бразди

Шафранът - златото на подправките

Шафранът - златото на подправките
Истинското краве масло: 82% мастни единици и 16% вода 00:04:54

БНТ 1 | 28.10.2017 | Бразди

Истинското краве масло: 82% мастни единици и 16% вода

Истинското краве масло: 82% мастни единици и 16% вода

В предаването ще видите:

Шафранът на българска почва. Подправката с цена почти като на златото.

Сръбският Димитровград: как фермерите от района печелят от отглеждането на местни, застрашени от изчезване породи.

Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар.

Бразди, събота от 12:30 часа

Какво е качеството на маслото, което се предлага на българския пазар
"Бразди" - 28.10.2017

РЕКЛАМА