РЕКЛАМА


В предаването ще видите избрани репортажи от "Бразди":

Какво е бъдещето на селата в Трънско и подобно на него райони?

Между статистиката, тенденциите и европейските инвестиционни мерки ще ви запознаем с хора, които не приемат определението "умиращо българско село" и действат, за да променят тази ситуация.

Какво е бъдещето на селата в Трънско
"Бразди" - 19.08.2017

РЕКЛАМА