РЕКЛАМА

Бразди | Какво е бъдещето на българското село? | Части от предаването - 4

Какво е бъдещето на българското село? 00:27:04

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

Какво е бъдещето на българското село?

Какво е бъдещето на българското село?
За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там 00:05:28

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там
 За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители 00:05:32

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители
За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село” 00:14:05

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

В предаването ще видите:

От шумния и прашен център на София ще се пренесем в тихи, чисти и почти безлюдни села.

Ще си зададем въпроса какво е бъдещето на българското село? Ще ви срещнем с хора, които не приемат диагнозата „умиращо българско село” и действат, за да я променят.

Бразди, събота, от 13:00 часа

Какво е бъдещето на българското село?
"Бразди" - 17.06.2017

РЕКЛАМА