РЕКЛАМА

Бразди | Какви са новите лица на алтернативните култури в Троянско | Части от предаването - 4

Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив 00:26:37

БНТ 1 | 09.12.2017 | Бразди

Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив

Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив
Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив 00:12:16

БНТ 1 | 09.12.2017 | Бразди

Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив

Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив
Какви са новите лица на алтернативните култури в Троянско 00:06:38

БНТ 1 | 09.12.2017 | Бразди

Какви са новите лица на алтернативните култури в Троянско

Какви са новите лица на алтернативните култури в Троянско
Как Италия промотира типичните си италиански продукти зад граница 00:06:10

БНТ 1 | 09.12.2017 | Бразди

Как Италия промотира типичните си италиански продукти зад граница

Как Италия промотира типичните си италиански продукти зад граница

Какъв е потенциалът на планинския лимон, като алтернативна земеделска култура в планинските райони. Вижте репортажа на Анна Мельова.

Какви са новите лица на алтернативните култури в Троянско
"Бразди" | "Модерна ферма и бутикова био мандра под един покрив" - 09.12.2017

РЕКЛАМА