РЕКЛАМА

Бразди | Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор? | Части от предаването - 4

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор? 00:26:56

БНТ 1 | 03.06.2017 | Бразди

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?
Как се берат ягоди? 00:09:06

БНТ 1 | 03.06.2017 | Бразди

Как се берат ягоди?

Как се берат ягоди?
Какво се случва с тютюна по това време в Източните Родопи? 00:10:02

БНТ 1 | 03.06.2017 | Бразди

Какво се случва с тютюна по това време в Източните Родопи?

Какво се случва с тютюна по това време в Източните Родопи?
Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор? 00:06:46

БНТ 1 | 03.06.2017 | Бразди

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

В предаването ще видите:

Как се берат ягоди?

Какво се случва с тютюна по това време в Източните Родопи?

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

"Бразди", събота от 12:30 часа!

Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?
"Бразди" - 03.06.2017

РЕКЛАМА