РЕКЛАМА


Темата в предаването:

Как двойният стандарт при храните от Източна и Западна Европа може да бъде забранен със закон и компаниите да бъдат задължени да продават продукти с еднакво качество навсякъде в Европейския съюз /след като проверки в страни в Централна и Източна Европа, включително и България, установиха, че компании продават продукти в по-новите членки в ЕС, произведени с различен състав, а при някои е установено значително разминаване в цените/? Какво установяват проверките за качеството, цените и етикетирането на продукти, които са предлагат на българския пазар и какво качество и цени на същите стоки се предлага в страни от Западна Европа? Как с директива и законови регламенти може да се премахне двойният стандарт при стоките между страните от Източна и Западна Европа? Какви мерки ще предложат българските евродепутати за преодоляване на различните цени и качество на стоките? Какви права имат потребителите, какво могат да направят, ако дадена стока, която купуват в България, е различно качество и цена от тази в друга европейска страна? Има ли жалби, подадени от жители в населените места в Благоевградска област срещу качеството на стоки и цени често жители от Благоевград и пограничните райони – Сандански, Петрич, Гоце Делчев пазаруват в съседна Гърция.

Гости в студиото – Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите, Росинка Проданова – журналист в радио Благоевград.
Коментар по телефона ще направи и омбудсмана на Благоевград доц. Валентин Василев.

Водещ: Добрина Грачанлиева

Как със законови регламенти може да се премахне двойният стандарт при стоките
"Местно време" - 23.05.2018

РЕКЛАМА