РЕКЛАМА

Бразди | Как се става "суперфермер" - ученици от селскостопанската гимназия в Русе | Части от предаването - 5

Среща на овцевъди в Елин Пелин 00:26:31

БНТ 1 | 22.02.2020 | Бразди

Среща на овцевъди в Елин Пелин

Среща на овцевъди в Елин Пелин
Защо над двеста овцевъди се събраха в Елин Пелин за 47-и път 00:05:06

БНТ 1 | 22.02.2020 | Бразди

Защо над двеста овцевъди се събраха в Елин Пелин за 47-и път

Защо над двеста овцевъди се събраха в Елин Пелин за 47-и път
Моркови на полето през февруари 00:06:39

БНТ 1 | 22.02.2020 | Бразди

Моркови на полето през февруари

Моркови на полето през февруари
Как се става "суперфермер" - ученици от селскостопанската гимназия в Русе 00:04:54

БНТ 1 | 22.02.2020 | Бразди

Как се става "суперфермер" - ученици от селскостопанската гимназия в Русе

Как се става "суперфермер" - ученици от селскостопанската гимназия в Русе
Стадо от елинпелински овце в с. Мусачево 00:08:45

БНТ 1 | 22.02.2020 | Бразди

Стадо от елинпелински овце в с. Мусачево

Стадо от елинпелински овце в с. Мусачево

Присъстваме на едно от посещенията в птицеферма на ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство в Образцов чифлик, гр. Русе.

Как се става "суперфермер" - ученици от селскостопанската гимназия в Русе
"Бразди" | "Среща на овцевъди в Елин Пелин" - 22.02.2020

РЕКЛАМА