РЕКЛАМА


Вирусът CОVID-19 с размах наложи промени в световен мащаб. Вече нито бизнесът, нито образованието са същите. С цел те да продължат нормалния си ритъм на съществуване, трябваше да се търсят начини за комуникация от разстояние между група участници.

Към известните форми за виртуален контакт между двама души и между големи групи от хора се прибавя още една – уебинар. От този брой на „Натисни F1“ ще разберете какво представлява той и как се прави.

Как се прави уебинар?
"Натисни F1" - 26.05.2020

РЕКЛАМА