РЕКЛАМА


В поредното издание на избрано от Бразди:

1. Как се прави селски туризъм във Войводина.


2. Какво е бъдещето на аборигенните породи животни и възможно ли е тяхното отглеждане без субсидии.


Бразди, събота от 12:30 часа

Как се прави селски туризъм във Войводина
"Бразди" - 29.07.2017

РЕКЛАМА