РЕКЛАМА

Бразди | Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта | Части от предаването - 4

Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта 00:26:42

БНТ 1 | 27.05.2017 | Бразди

Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта

Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта
Новата реколта череши 00:07:27

БНТ 1 | 27.05.2017 | Бразди

Новата реколта череши

Новата реколта череши
Хляб по вековна българска рецепта 00:07:58

БНТ 1 | 27.05.2017 | Бразди

Хляб по вековна българска рецепта

Хляб по вековна българска рецепта
Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. 00:09:13

БНТ 1 | 27.05.2017 | Бразди

Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г.

Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г.

В предаването ще видите:

Новата реколта на черешите

Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта

Каква ще бъде Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 г. и какъв ще е нашият български избор

Гледайте "Бразди", събота от 12:35 часа!

Как се меси и пече хляб по вековна българска рецепта
"Бразди" - 27.05.2017

РЕКЛАМА