РЕКЛАМА


В предаването “Местно време - без бариери” от Варна говорим за запрещението. Преди две години Народното събрание прие на първо четене Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа. Той регламентира нов подход и отношение към хората с интелектуални затруднения, въвежда нови понятия като подкрепено вземане на решение и мерки за защита. Какво означава това, как и защо е необходимо да отпадне запрещението, дискутираме в предаването. Гости са Галя Койчева - председател на Сдружение „Семеен център – Мария“ във Варна, Теодора Саркизова - юрист към сдружението, и Надя Вълкова – председател на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения във Варна.

Как и защо е необходимо да отпадне запрещението
"Местно време" - 15.02.2018

РЕКЛАМА