РЕКЛАМА


Съществуваме ли наистина, ако ни няма в социалните мрежи? Задаваме си този шеговит въпрос, но в съвременния дигитален свят Фейсбук страницата наистина е необходимо средство за комуникация и информация. Независимо дали е лична или свързана с някакъв бизнес или организация, към създаването и поддръжката ѝ трябва да се подходи много внимателно.

Гледайте този брой на предаването "Натисни F1", за да разберете как да си направим страница или група във Фейсбук и как да ги управляваме.

Как да си направим страница или затворена група във Фейсбук?
"Натисни F1" - 05.12.2018

РЕКЛАМА