РЕКЛАМА


Историята на Георги, който е Ръководител на програма "Климатични промени и Зелена икономика" в WWF България. Експерта по климата е твърно на мнението, че вече не е актуален въпросът дали съществува глобално затопляне, а как да се адаптира човечеството към вече съществуващите промени.

Адаптиране към климатичните промени
"Малки истории" - 15.11.2017

РЕКЛАМА