РЕКЛАМА

Добър ден с БНТ 2 | Как да общуваме по правилен начин? | Части от предаването - 3

Как да общуваме по правилен начин? 00:57:21

БНТ 2 | 19.05.2019 | Добър ден с БНТ 2

Как да общуваме по правилен начин?

Как да общуваме по правилен начин?
Гостува малка част от голямата Ямбадон-банда 00:25:30

БНТ 2 | 19.05.2019 | Добър ден с БНТ 2

Гостува малка част от голямата Ямбадон-банда

Гостува малка част от голямата Ямбадон-банда
Видовете комуникация и как да общуваме по правилен начин 00:18:41

БНТ 2 | 19.05.2019 | Добър ден с БНТ 2

Видовете комуникация и как да общуваме по правилен начин

Видовете комуникация и как да общуваме по правилен начин

Темите в предаването:

Тази неделя – на гости ни идва малка част от голямата Ямбадон-банда. В студиото джембета ще кръстосат истински майстори на инструмента.

След това ще обърнем внимание на видовете комуникация и как да общуваме по правилен начин.

„Добър ден с БНТ 2".

Всяка събота и неделя!

Как да общуваме по правилен начин?
"Добър ден с БНТ 2" - 19.05.2019

РЕКЛАМА