РЕКЛАМА


Елате и чуйте истински съвременен рок! Групата "Jeremy?" unplugged заедно с техтите приятели Стенли, Яна Маринова, Башар Рахал и филмът им "Привличане" и Елена Розберг.

Гледайте "Нощни птици" в неделя от 23:05 часа!

"Jeremy?" Unplugged
"Нощни птици" - 18.02.2018

РЕКЛАМА