РЕКЛАМА


Извървявайки днес своите 10 000 крачки из столицата, ще разгледаме част от нейната украса от по-близкото минало – монументалните стенописи-сграфито. У нас сътворяването им е особено разпространено през втората половина на ХХ век, като целта е посланията да стигнат до максимално много хора, затова са използвани калкани, фасади, оградни стени. Ако днес човек тръгне из София, сигурно ще ги намери, но не зная вече какво е състоянието им.

Изкуство върху стена
"10 000 крачки" - 20.09.2019

РЕКЛАМА