РЕКЛАМА


В това издание на предаването Исус разказва своята история и за това как вярата в Господ е променила живота му.

Исус разказва за вярата в Бог в "Малки истории", 23.02.2015
"Малки истории" - 23.02.2015

РЕКЛАМА