РЕКЛАМА


Историята на Златин, който работи като журналист в БНТ – Пловдив и е наследник на прочут род. Баща му е художникът Георги Бояджиев – Бояджана, а дядо му е гениалният Златьо Бояджиев. До ден днешен в съзнанието на Златин най-скъпият спомен от детството е когато сутрин рано дядото почуква с бастунчето по прозореца и вика "Хайде, хайде ставай".

Историята на Златин, потомък на прочут род
"Малки истории" - 13.01.2020

РЕКЛАМА