РЕКЛАМА


Историята на Зина, която благодарение на програма "Втори шанс", успява да завърши 7 клас на 30 години и да си намери работа. Да се почувства необходима и реализирана в обществото, полезна на себе си и семейството, изпълнена с мечти и планове за бъдещето.

Историята на Зина
"Малки истории" - 14.01.2020

РЕКЛАМА