РЕКЛАМА


Историята на Петя, която е един от най-пламенните защитници на норки в беда. Тя е основен активист в кампанията за събиране на подписи, целящи да накарат законодателя да приеме закон за забрана на добиване на ценни кожи в България. Петя е убедена, че бизнесът с ценни кожи, рано или късно ще приключи, но е въпрос на съвест това решение да бъде взето колкото може по-скоро, за да се спестят мъченията на хиляди животни в страната ни.

Историята на Петя, защитник на норки в беда
"Малки истории" - 04.11.2019

РЕКЛАМА