РЕКЛАМА


Кристина Домозетова от малка се запалва по ролевите игри. Възприема по-късно играта като жизнена философия, която ѝ помага да се справи и с трудностите на сложните житейски връзки, с двете малки деца, с непресъхващата си любов към приключенията, със страстта си да отстоява каузи и позиции.

Историята на Кристина Домозетова
"Малки истории" - 11.11.2019

РЕКЛАМА