РЕКЛАМА


Историята на Катя, която e повече от майка, тя е приемен родител на шест деца, лишени от грижата на биологичните си семейства. Катя обаче има един проблем, който е валиден за всички приемни родители – тя няма право на болнични, няма право на банкови заеми, няма право да бъде на борсата, ако остане без работа, няма дори и пенсия, защото държавата не е направила закон, който да регламентира нейната работа като трудов стаж.

Историята на Катя и проблемите на приемните родители
"Малки истории" - 09.10.2019

РЕКЛАМА