РЕКЛАМА


Седемдесетгодишната Гергана се грижи за болната си сестра, но самата тя има тежко онкологично заболяване. Средствата на двете жени са крайно недостатъчни за скъпоструващата операция на по-малката сестра Веселина. На ръба на оцеляването, те имат само вярата, че някой ще се отзове на призива им за помощ. Малка история за двете стопанки на празния дом, в който само достойнството не струва пари и не е за продан.

Гергана и Веселина, които оцеляват на ръба и нямат средства за операция
"Малки истории" - 20.12.2017

РЕКЛАМА