РЕКЛАМА


Елеонора Чорбаджиева, която е социален работник в ромската махала във Варна. Част от екипа на сдружение „Съучастие“ е от роми, които й помагат в работата с проблемните семейства от махалата. Елеонора посещава най-критичните точки в гетото и вече е спечелила доверието им. Малка история за цветовете в ромската махала на Варна.

Историята на Елеонора, която е социален работник в ромската махала във Варна
"Малки истории" - 25.01.2017

РЕКЛАМА