РЕКЛАМА


Художникът фотограф Димитър Христов създаде приложение, което превръща картините в музика. Завършил е Художествената академия в София, живее в Добрич. Димитър е известен със своите фотографии на коне. Отнема му 5 години, за да разработи безплатно приложение за телефон, с което можем да проверим на място, как звучи залеза или цветето, което сме заснели преди малко.

Историята на Димитър Христов, който превръща картините в музика
"Малки истории" - 19.02.2020

РЕКЛАМА