РЕКЛАМА


Боян променя себе си и хората чрез стиховете и музиката си. Той има собствено ателие, в което прави бижута от костилки и други интересни материали.

Историята на Боян, който създава творби от непривични материали
"Малки истории" - 03.06.2019

РЕКЛАМА