РЕКЛАМА


"Вие ме пращате на смърт по нареждане на вашите господари от Кремъл!"

В страшните времена на политическа разправа и класово разчистване на сметките след 9 септември 1944 г. един мъж се осмелява да противоречи на директивите на Сталин.

Първоначално той е съюзник на новата власт, но бързо се превръща в неин яростен критик, а впоследствие и в една от най-скандалните жертви на установяващия се сталинистки режим.

По темата в студиото на "История.bg" дебатират:


Проф. Евгения Калинова

Историкът от Софийския университет, преподавател по Съвременна история и Международни отношения на България, автор на монографии и книги.
Доц. Даниел Вачков

Ученият от Института за исторически изследвания при БАН, специалист по Стопанска история на България след Освобождението.

Доц. Михаил Груев

Председателят на Държавна агенция "Архиви", автор на монографии, студии и статии, изследовател на тоталитарния режим и историята на Народната република.

Боян Жеков

Докторантът в катедра "История на България" на Софийския университет, изследовател на проблемите на българската армия след 1944 година.


История.bg: Процесът срещу Никола Петков
"ИСТОРИЯ.BG" - 25.09.2017

РЕКЛАМА