РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | История и цивилизации 7.клас: България и неспокойният европейски мир | Части от предаването - 9

"С БНТ2 на училище" - 06.04.2020

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 06.04.2020

"С БНТ2 на училище" - 06.04.2020
БЕЛ 1.клас: Буква "ь" и буквосъчетание "ьо" 00:27:09

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: Буква "ь" и буквосъчетание "ьо"

БЕЛ 1.клас: Буква "ь" и буквосъчетание "ьо"
БЕЛ 2.клас: Изговор и правопис на глаголите 00:28:57

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: Изговор и правопис на глаголите

БЕЛ 2.клас: Изговор и правопис на глаголите
БЕЛ 3.клас: Преобразуване на възклицателни и подбудителни изречения 00:28:26

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: Преобразуване на възклицателни и подбудителни изречения

БЕЛ 3.клас: Преобразуване на възклицателни и подбудителни изречения
БЕЛ 4.клас: Глаголи. Употреба и правопис 00:25:05

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: Глаголи. Употреба и правопис

БЕЛ 4.клас: Глаголи. Употреба и правопис
Български език 5.клас: Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие 00:43:30

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 5.клас: Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие

Български език 5.клас: Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие
Български език 6.клас: Минало предварително време 00:17:37

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 6.клас: Минало предварително време

Български език 6.клас: Минало предварително време
Български език 7.клас: Сложно съставно изречение“ (втора част) 00:40:17

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 7.клас: Сложно съставно изречение“ (втора част)

Български език 7.клас: Сложно съставно изречение“ (втора част)
История и цивилизации 7.клас: България и неспокойният европейски мир 00:31:48

БНТ 2 | 06.04.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 7.клас: България и неспокойният европейски мир

История и цивилизации 7.клас: България и неспокойният европейски мир

История и цивилизации 7.клас: България и неспокойният европейски мир
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" - 06.04.2020" - 06.04.2020

РЕКЛАМА