РЕКЛАМА


"О, неразумне и юроде! Поради что се срамишъ да се наречешъ Болгаринъ и не четишъ по свои язикъ и не думашъ? Или не са имали Болгаре царство и господство? От всего словенского народа най-славни били Болгари, прво се они царове нарекли, прво они патриарха имели, прво се они крстили. За толико лета царствували и били славни и чуени по сва земла и много пути от силни римлане и от мудри грци дан възимали."

Възможно ли е една тънка книжка да възкреси цял народ за свободен живот? Как силата на словото и чистотата на простите думи запалват в сърцата на българите от края на 18 век огъня на родолюбието?

За делото на Паисий Хилендарски и неговата "История Славянобългарска" в студиото на "История.bg" дискутират:

vlcsnap-2017-03-13-21h27m16s110Професор Вера Бонева - преподавател от УниБИТ по История на България и Музеология, изследовател на възрожденския политически национализъм и на българския културен вървеж през 19-ти и 20-век, пряко ангажирана с каузата за приобщаване на Интернет-поколението към ценностните послания на българската история и култура.

 

vlcsnap-2017-03-13-21h29m43s34Професор Пламен Митев - историк от Софийския университет, един от водещите изследователи на българското Възраждане, който счита, че въпросите, пред които се изправяме, когато се опитваме да проследим жизнения път на Паисий Хилендарски, са повече от отговорите, с които разполагаме.

 

vlcsnap-2017-03-13-21h31m56s65Професор Илия Тодев - учен от Българската академия на науките, изследовател на българското Възраждане, за когото да загубим Паисий, нашия вестител на националната идея, би означавало да се лишим от сила и сцепление, и да изчезнем като модерна общност.

 

 

vlcsnap-2017-03-13-21h33m18s130Доцент Лизбет Любенова - историк от БАН, лектор по Историография, църковна история и Нова българска история в няколко български университета, радетел за Ново българско Възраждане.

 

Паисий Хилендарски и "История Славянобългарска"
"ИСТОРИЯ.BG" - 14.03.2017

РЕКЛАМА