РЕКЛАМА


Историята на Зюлбие от Каварна, която се е върнала от гурбет и иска да развива бизнес в родния град и историята на здравния медиатор Катя от Благоевград, която заедно със свои съмишленички просвещават ромите по въпросите на сексуалното здраве.

Историите на Зюлбие от Каварна и на Катя от Благоевград
"Малки истории" - 11.03.2020

РЕКЛАМА