РЕКЛАМА


Битката за съживяване на почти мъртвото читалище в граничното село Поручик Кърджиев, дарителските акции на заселилите се англичани за ремонтиране на читалищния покрив в село Миндя и ентусиазма на кмета на Долна Малина, който чрез читалищните дейности активира усещането за общност.

Истории за съдбата на три читалища в села на България
"Малки истории" - 28.05.2018

РЕКЛАМА