РЕКЛАМА


Европа и България можем да седнем на една маса. През вековете нещата са били доста по-различни. Гости на Ути са Георги Ангелов, Горан Благоев и Андрей Захариев.

Историите на водещите на "История.BG"
"Животът е вкусен…с Ути Бъчваров" - 24.02.2018

РЕКЛАМА