РЕКЛАМА


В рубриката "10 000 хиляди крачки" ви разказваме за Панагюрище. Артефактите, които разкриват историята на града, са част от 12-е експозиции на Историческия музей. Те са подредени в осем от възрожденските къщи, които са паметници на културата.

Името на град Панагюрище има гръцки корени и идва от думата "панагерик" или пазарище. През вековете то се променя на Отуккьой и Атликьой, но винаги с християнската добавка пазарище. Кулминацията на национално-освободителните борби на българите през 19-и век се случват благодарение на усилията на панагюрци.

Кои са уникалните експонати, които могат да се видят в Историческия музей? Гледайте "10 000 крачки" от Панагюрище!

Историческият музей в Панагюрище
"10 000 крачки" - 06.02.2020

РЕКЛАМА