РЕКЛАМА


Цветан Кавраков от Сатовча преди десет години получава тежка травма и остава в инвалидна количка. Случайно се научава да изработва картини от пясък и това умение му помага да намери ново признание и усещане за собствената му значимост.

Историята на Цветан Кавраков, който изработва картини от пясък
"Малки истории" - 31.03.2020

РЕКЛАМА