РЕКЛАМА

Местно време | Интервю с Йоанна Алисандрату | Части от предаването - 3

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония 00:28:02

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония
Интервю с Йоанна Алисандрату 00:02:52

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Интервю с Йоанна Алисандрату

Интервю с Йоанна Алисандрату
Интервю с д-р Панайотис Кариофилис 00:02:48

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Интервю с д-р Панайотис Кариофилис

Интервю с д-р Панайотис Кариофилис

Йоанна Алисандрату е председател на Общогръцкото сдружение "Пулмонална хипертония на Гърция" и автор на първата детска книжка в света, посветена на заболяването пулмонална артериална хипертония – "Понго". В края на месец май тя посети България, за да представи своята книга, както и началото на един общ балкански проект за осигуряване на достъп до модерна терапия на пациентите, страдащи от рядката болест.

Interview with Joanna Alysandratou

Joanna Alysandratou is the chairwoman of the Hellenic Pulmonary Hypertension Association of Greece and the author of the first children's book in the world dedicated to pulmonary arterial hypertension – "Pongo".

At the end of May she visited Bulgaria to present her book and the start of a joint Balkan project to provide access to modern therapy for patients suffering from the rare disease.

Интервю с Йоанна Алисандрату
"Местно време" | "Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония" - 16.06.2017

РЕКЛАМА