РЕКЛАМА

Местно време | Интервю с д-р Панайотис Кариофилис | Части от предаването - 3

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония 00:28:02

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония

Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония
Интервю с Йоанна Алисандрату 00:02:52

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Интервю с Йоанна Алисандрату

Интервю с Йоанна Алисандрату
Интервю с д-р Панайотис Кариофилис 00:02:48

БНТ 2 | 16.06.2017 | Местно време

Интервю с д-р Панайотис Кариофилис

Интервю с д-р Панайотис Кариофилис

Доктор Панайотис Кариофилис е инвазивен кардиолог и медицински координатор по пулмонална хипертония в Кардиологичен център "Онансис" - Гърция. По покана на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония в края на месец май той направи демонстрация на балонна пулмонална ангиопластика в Националната кардиологична болница.

Interview with ​Dr. Panagiotis Karyofillis

Dr. Panagiotis Karyofillis is an invasive cardiologist and medical coordinator of pulmonary hypertension at the Onassis Cardiac Center in Greece. At the end of May he presented balloon pulmonary angioplasty (BPA) at the National Cardiology Hospital in Sofia.

Интервю с д-р Панайотис Кариофилис
"Местно време" | "Без бариери: Как се лекува пулмонална хипертония" - 16.06.2017

РЕКЛАМА