РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Колекционер на шахматни дъски от Бургас

Интересни факти за живота на хората с увреден слух

Участие на група "Жестим" в концерт-спектакъла "Лудо младо"

Интересни факти за живота на хората с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 11.05.2018

РЕКЛАМА