РЕКЛАМА

Бразди | "InteliFresh 2019 – от градината до щанда" | Части от предаването - 5

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари 00:27:02

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари
Френски породи отглеждани в български ферми 00:11:20

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Френски породи отглеждани в български ферми

Френски породи отглеждани в български ферми
Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд 00:04:08

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд
Чиста продукция и директен достъп до краен потребител 00:04:23

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител
"InteliFresh 2019 – от градината до щанда" 00:05:51

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда" събра в Пловдив за втора година производители, преработватели и търговци на плодове и зеленчуци.

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"
"Бразди" | "Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари" - 16.03.2019

РЕКЛАМА