Инициативи за връщане на децата в училище

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Д-р Кардалова е инициирала проект, на който НАТФИЗ е партньор. В него са свързани различни университети, различни училища "Втори шанс" и различни фондации, които се ангажират и имат отношение по проблема. В НАТФИЗ се провежда обучение във форма театър. Смята се, че с такава интерактивна форма учениците ще могат да върнат интереса си, любопитството и удоволствието от процеса на обучение. На 8 февруари в НАТФИЗ има отворена конференция, на която ще присъства представител на Министерство на образованието, за да даде нова актуална информация какъв вид младежи отпадат от училище у нас.

Мешкита обясни, че проблемът е европейски и един от приоритетите в сфирата на образованието. В случая на Португалия положението е притеснително. Преди няколко години статистиката е била смущаваща, но в момента се забелязва напредък. Същият е проблемът и с Испания, и с Малта. Процентът на отпадане на деца в Португалия е същият като у нас. Разликата е, че Португалия е започнала от много ниски нива. Преди 15 години са има 40% на напускане на училище. У нас положението е точно обратното.