РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Младеж с увреден слух разказва за обучението си в САЩ;

Информационен ден по проект "Pro Hear";

Момиче с увреден слух представя България на световен конкурс по красота.

Информационен ден по проект "Pro Hear"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 20.07.2018

РЕКЛАМА